Казанлъшката гробница

Относно Казанлъшката гробница

Казанлъшката гробница е зидана кръглокуполна гробница, която се намира в гр. Казанлък и е част от голям некропол, разположен в близост до древната столица на Одриското царство - Севтополис. Датирана е в края на IV в. пр. Хр. до началото на III в. пр. Хр. и от 1979 г. е в списъка на UNESCO за Световното културно и природно наследство.

Открита случайно на 19.04.1944 г. от войници при прокопаването на противосамолетно убежище. Изградена е на нивото на околния терен и е ориентирана в посока север-юг с вход от посока юг. Състои се от коридор, правоъгълна предгробна камера и кръгла погребална камера.

Коридорът е от необработени камъни и е с размери 1,84м. х 2,60м. От фасадата в южна посока зидовете му постепенно се снижават и са били затворени с преграден зид висок 0,7м. Двете камери са изградени от тухли споени с хоросан(вид спояващо вещество, получаващо се чрез смесване на пясък, гасена вар и вода), а стените и подовете им са покрити с трипластова мазилка, върху която са нанесени стенописи в техники темпера и фреско.

Авторска снимка на част от стенописите.

Централно място заемат три фигури – знатният тракиец увенчан със златен венец седнал върху ниско клине, съпругата му седяща върху висок стол и едрата права жена в пеплос пристъпяща с поднос в ръце към тях. Сюжетът се интерпретира като типично за траките погребално угощение. Зад жената в пеплоса е изобразен млад мъж носещ съдове в ръце. След него има две музикантки в дълги хитони. Следват двама войни водещи оседлани коне. От лявата страна на аристократката е представена жена в дълъг хитон, която носи в едната си ръка кутийка с двускатно покритие, а в другата – правоъгълно сандъче. Зад нея има втора държаща светлосиньо наметало. Следва и младеж водещ четири коня впрегнати в двуколка. Над фриза са представени йонийски корниз, зъбчат орнамент, шнур и червена лента с 11 лъвски глави. Върху най-горната част на купола е предадено надбягване с колесници теглени от по два коня. Ключовият камък е украсен с 8-листна розета.

Погребението извършено в гробницата е ограбено още през древността. В кръглото помещение са намерени транспортна амфора, фрагменти от местна и външна керамика, елементи от глинен венец, златни, кръгли апликации и златни нишки вероятно от украса на дреха, костени предмети, части от въоръжение и юзда, късове дърво и железни гвоздеи, вероятно от погребално ложе, както и кости от два индивида. В предгробната камера е намерено глинено ойнохое и кости от погребания кон.

Mobirise Website Builder

Ойнохое, сребро с позлата

Mobirise Website Builder

Части от венец (глина)

Mobirise Website Builder

Фрагменти дърво от врата

Mobirise Website Builder

Оригиналът на гробницата (недостъпен за вход)

Mobirise Website Builder

Аскоси (глина)

Mobirise Website Builder

Част от стенописите (в коридора)

Виж гробницата на виртуална разходка тук (Google Maps Street View).

Логото на AboutBulgaria
Логото на .eu Web Awards Finalist 2022

AboutBulgaria е победител в

.eu Web Awards 2023 »